Mặt bằng tổng thể


32.048 m²

 

TỔNG DIỆN TÍCH

160

 

TỔNG SỐ CĂN

43.34%

 

ĐẤT GT, TDTT, CÂY XANH

Từ 135.8 m²

 

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG/CĂN

từ 75 m²

 

DIỆN TÍCH ĐẤT (lô nhỏ nhất)

sơ đồ phân lô


10
1
3
4
5
7
20
13
17
13
18
8
12
12
12c
12d
14
15
16
10
hello
19

MẪU 1 - 2Tổng diện tích sử dụng : 163,5 m²

MẪU 3Tổng diện tích sử dụng : 197,8 m²

MẪU 4Tổng diện tích sử dụng : 239,8 m²

MẪU 5 - 6Mẫu 5 - Tổng diện tích sử dụng : 135,8 m²
Mẫu 6 - Tổng diện tích sử dụng : 136,2 m²

MẪU 7Tổng diện tích sử dụng : 200,5 m²

MẪU 8 - 9Mẫu 8 - Tổng diện tích sử dụng : 140,3 m²
Mẫu 9 - Tổng diện tích sử dụng : 140,7 m²

MẪU 10 - 11Tổng diện tích sử dụng : 181,9 m²

MẪU 12 - 13Tổng diện tích sử dụng : 152,9 m²

MẪU 14Tổng diện tích sử dụng : 200,7 m²

MẪU 15Tổng diện tích sử dụng : 371,8 m²

MẪU 16Tổng diện tích sử dụng : 276,8 m²

MẪU 17Tổng diện tích sử dụng : 182,5 m²

MẪU 18Tổng diện tích sử dụng : 160,7 m²

MẪU 19Tổng diện tích sử dụng : 158,8 m²

MẪU 20Tổng diện tích sử dụng : 163,5 m²


Viết bình luận :